Превенция на Диабет тип 1 и Диабет тип 2

Уважаеми родители и ученици!

Община Русе, съвместно с Националната асоциация на децата и младите хора с диабет (НАДМХД), организират инициатива за ранна превенция на Диабет тип 1 и Диабет тип 2 сред младите хора.

На 10.10.2016 г., в Пленарна зала - Русе, от 16.30 ч. ще се проведе образователна беседа и прожектиране на филм на тема „Диабет тип 1” и „Диабет тип 2“, както и дискусия по темата.

При желание от Ваша страна и изявен интерес в областга на здравното образовование можете да посетите мероприятието и да вземете участие като слушател или лектор, както и да зададете своите въпроси.