Поръчки за училищни униформи

Уважаеми родители и ученици!

Уведомяваме ви, че представители на фирма "Кеви-М" ще бъдат в училище за приемане на поръчки за униформи на следните дати:

22, 25, 26 и 27 юни, от 10 до 12 часа и от 16 до 19 часа.

От ръководството