• VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

   
 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

Последни новини

Актуално

СОУ „Васил Левски“ в Палермо, Италия

Неделя, 25 Май 2014 | Автор на статията:  СОУ Васил Левски

От 10 до 17 май 2014 г. в Палермо, Италия се проведе младежки обмен “Social Enterprise for Better Life – SEBL”. Коорднатор на проекта беше Associazione Uniamoci Onlus – италианска организация за работа с хора с увреждания. Проектът, осъществен в рамките на програма „Младежта в действие“, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. В него участваха 30 млади хора и млади хора с увреждания от Италия, България, Румъния, Полша и Турция.

Основната цел на проекта беше разпространяването сред младите хора на идеята на социално предприятие и неговите функции. Чрез диалог, дискусии и директна обмяна на опит със социалните предприемачи, младите хора бяха  насърчавани към доброволчество, икономическата активност и солидарност, предприемчивост и отговорност към обществото.

Представители на нашето училище бяха Мартин Илиев, Теодор Атанасов, Весела Тодорова, Антон Ангелов и Габриела Атанасова от 11 клас. Ръководител на българската група беше г-жа Росица Лясковска – старши учител по информатика и информационни технологии.

 • Източник: СОУ Васил Левски