• VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

   
 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

Последни новини

Актуално

Ще я има България! Ще живее българския дух!

Четвъртък, 05 Май 2016 | Автор на статията:  СОУ Васил Левски

На 01 и 02 май 2016 год. ученици от V б и V в кас на СОУ "В. Левски" - Русе наблюдаваха възпоменателните възстановки в гр. Клисура и в гр. Копривщица, посветени на 140-годишнината от обявяването на Априлското въстание. В автентична обстановка децата и техните класни ръководители - г-жа Д. Ралчева и г-жа Н. Българинова - усетиха духа на времето и се пренесоха столетия назад, за да съпреживеят порива към свобода и народния героизъм, които ще останат завинаги в паметта на потомците. 

При посещението си в къщите музеи на Васил Левски в гр. Карлово и на Любен Каравелов в гр. Копривщица родолюбивите русенчета научиха много нови и интересни факти от живота на двамата българи и се запознаха с интересни експонати от музейните сбирки - косата на Дякон Игнатий и крушата в двора на Любен Каравелов, която сам той е засадил и облагородил.

 • Източник: СОУ Васил Левски