• VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

   
 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

 • VTEM Image Show

  СУ Васил Левски

Последни новини

Актуално

СУ „Васил Левски“ – Русе с участие в програма „Еразъм+“, Латвия

Четвъртък, 19 Октомври 2017 | Автор на статията:  СОУ Васил Левски

СУ „Васил Левски“ – Русе взе участие в 10-дневно международно обучение по Творческо писане - проект тема „Writing is Rewriting” срещу радикализма и езика на омразата сред младите хора, програма „Еразъм +“ - 06- 15.10.2017 г., Латвия.

В обучението взеха участие 23 представители от Испания, Полша, Румъния, Италия, Турция, Австрия, Литва, Латвия, България. Представител от страна на Република България, в часност от СУ „В. Левски“ – Русе, бе г-жа Сюзан Исметова – старши учител по английски език.

Транснационалното сътрудничество между Националните агенции по Програма „Еразъм+“ цели да насърчи обмяната на добрите практики по Програмата.  Дейностите по Програмата са насочени към изпълнение приоритетите и с цел да се добави стойност и да се повиши качеството на цялостното и изпълнение.

ТСА събитията се организират или се посрещат от Националните агенции на програма „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

 • Източник: СОУ Васил Левски