Клубове
Клуб по спортни танци „Фламинго – 98” – Русе е създаден като приемник на една от най-старите школи в града. От 1999 год.…
Детски фолклорен танцов състав Приста, с ръководител г-жа Мирела Партинова, съществува от 2006 год. В него танцуват основно деца от хореографските паралелки в…
Клуб „Пътешественик” е създаден през 2007 година, под ръководството на г-н Милен Йорданов – преподавател по изобразително изкуство в училището. В него участват…