Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Клуб Пътешественик с ръководител г-н Милен Йорданов

Клуб „Пътешественик” е създаден през 2007 година, под ръководството на г-н Милен Йорданов – преподавател по изобразително изкуство в училището. В него участват ученици от V до VІІІ клас. Основната дейност на младите пътешественици и да откриват, посещават и документират нетрадиционни и забележителни природни феномени. В обектива на учениците ще видим сезоните и тяхната уникалност, флората и фауната в различна светлина, ще забележим настроението и духа на младите фотографи. Първата и постоянна изложба на клуб „Пътешественик” е организирана в училището през месец април 2009 година и включва над 100 самостоятелни творби.