Чудесата на зимата - стихотворение на Радостина Руменова Атанасова – ІІ г клас

ЧУДЕСАТА НА ЗИМАТА

Снежинките валят, валят...
Вън децата си играят.
Къщите със сняг покрити,
А дворовете – закрити.

Виж, облечени сме всички
с шалчета и ръкавички!
Радваме се като птички,
че си имаме шейнички!

- На пързалката елате!
Тук сме двамата със бате!
Спускаме се днес децата
и ни тупкат сърчицата...

От снега човек направи
нашият приятел Слави.
Петьо бързо се завтече
къмто снежното човече...

С радост връщат се децата
със усмевка на устата.
Мама мило ги посреща
със прегръдката гореща...

Радостина Руменова Атанасова – ІІ Г клас

СОУ „Васил Левски” - Русе