Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Математическо състезание "С дръзновението на Апостола"

Междуучилищното математическо състезание „С ДРЪЗНОВЕНИЕТО НА АПОСТОЛА” ежегодно се посвещава на патронния празник на училището.

Състезанието е за ученици от ІІ до ХІІ клас. Учениците от ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІІ, ІХ и Х клас решават 7 /седем/ тестови задачи и 2 /две/ задачи с подробно описано решение за 120 минути.

Учениците от VІІ клас решават тема във формат външно оценяване и изпит за 120 минути. Учениците от ХІ и ХІІ клас решават тема във формат ДЗИ за 120 минути.

Участието в състезанието е безплатно.