Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Лекция за безопасно сърфиране в интернет

Петък, 12 Май 2017 | Автор на статията:  СУ Васил Левски
No Image

На 10.05.2017 год. г-жа Анна-Мария Йовчева - младши експерт към отдел "Обществено здраве" в Община Русе - представи пред ученици от VІ ж клас мултимедийна презентация за безопасно сърфиране в Интернет. На срещата присъства и г-жа Светла Кълчишкова - медицинска сестра в училището.

Учениците проявиха голям интерес и поставиха редица актуални въпроси. Заедно със своя класен ръководител - г-н Пламен Пенчев - те отправиха предложение за съвместна работа между училището и общината по този казус.

  • Източник: СОУ Васил Левски