Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Победителите от Коледното математическо състезание

Петък, 22 Декември 2017 | Автор на статията:  СУ Васил Левски

На 19 декември, в аулата на ПМГ "Баба Тонка" - Русе, се проведе награждаването на победителите в Коледното математическо състезание.

Призови места от СУ "Васил Левски" - Русе спечелиха : Калина Иванова Златева от 4б клас, която се класира на 4-то място, Виктор Анатолиев Андров от 1в клас завоюва 6-то място, а Даниел Мартинов Дахлев и Десислава Димитрова Боздева от 2 а клас се класираха на 7- мо място. 
Учениците бяха наградени с грамоти.
Честито на победителите и техните класни ръководители: Деница Енчева, Алина Дамянова и Росица Хальова.
Желаем ви нови бъдещи успехи!
  • Източник: СОУ Васил Левски