Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Обучение на тема Интеркултурна толерантност – основа за единна Европа

Събота, 06 Януари 2018 | Автор на статията:  Евин Ибишева

На 15.12.2017 г. в СУ „Васил Левски” - Русе се проведе обучение на тема "Интеркултурна толерантност – основа за единна Европа".Обучението проведе Евин Османова Ибишева – обучител към МИКЦ – Русе, специалист "Младежки програми и доброволчество". В него взеха участие учениците от профилираните паралелки на гимназиалния етап.

Целта бе да се генерират знания и умения за справяне в различни ежедневни ситуации, влияние и промяна на нагласите, чрез прилагането на интерактивни методи на обучение. 

В резултат от проведеното обучение учениците стигнаха до извода, че всички ние имаме предразсъдъци и всеки трябва да ги осъзнае индивидуално. Разпознаваха неравностойно третиране, несправедливост, расизъм и стереотипи в многобройни ситуации от реалния живот. Подхраниха чувства на себеуважение, социална толерантност и емпатия, които са фундаментална основа за цялата култура на човешките права.

 

  • Източник: СОУ Васил Левски