Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Интеркултурни уроци в СУ „Васил Левски“ – Русе превърнаха часовете по английски език във вдъхновяващо преживяване

Понеделник, 16 Април 2018 | Автор на статията:  Сюзан Исметова - ст. учител по АЕ

По покана на г-жа Сюзан Исметова, учител по английски език, на 19.03.2018 год. в СУ "Васил Левски" - Русе и с любезното съдействие на Младежко информационно консултантски център - Русе, младежки доброволци от Азербайджан и Словакия проведоха интеркултурни уроци в часовете по английски език.

Марио от Словакия и Асеф от Азербайджан представиха интересни презентации за културата и историята на своите страни и запознаха учениците от 9"в" и 11"в" клас с възможностите, които предлага "Еразъм+".

  • Източник: СОУ Васил Левски