Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Участие на ученици от СУ „Васил Левски“ - Русе в ХIV-то Великденско състезание по информатика и информационни технологии

Сряда, 16 Май 2018 | Автор на статията:  АдминСМ

На 29 април 2018г., в Русенския университет "Ангел Кънчев", се проведе ХIV-то Великденско състезание по Информатика и информационни технологии. Състезанието се провежда в две направления: „ИНФОРМАТИКА“ и „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“.

Учениците от СУ "В. Левски" - Русе участваха в направление „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ с две задачи:

TЕХНИЧЕСКА:Създаване на документ, съдържащ текст и изображения по зададен образец – с програмен продукт MS Word.

ТВОРЧЕСКАРазработване на презентация с програмата MS PowerPoint на тема: „ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ” и се представиха изключително достойно:

  1. Яница Миленова Иванова от VIIА клас – класирана на ТРЕТО място, наградена е с МЕДАЛ и ГРАМОТА.
  2. Никол Николаева Цонева от V Б клас - класирана на ТРЕТО място, наградена е с МЕДАЛ и ГРАМОТА.
  3. Николай Пламенов Пеков от V Б клас – класиран  на ШЕСТО място, награден е с ГРАМОТА.

 

Честито на победителите и тяхната преподавателка - г-жа Незиха Куртеюб - старши учител по ИИТ.

 

  • Източник: СУ Васил Левски