Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Етноритми без граници

Сряда, 30 Май 2018 | Автор на статията:  АдминСМ

На 14 май, в пленарна зала на Община Русе, където се проведе и концерът „Етноритми без граници“, бяха връчени грамоти от конкурс по проект „Интегриран поход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“, реализиран с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

Участниците бяха разделени в две възрастови групи, от 7 до 12 години и от 13 до 18 години. До 7 май, те изпратиха своите есета на тема „Хармонията на етническата толерантност“. Грамота за II място, във втора възрастова група, получи Лияна Балканска, ученичка от 9в клас.

Честито Лиана! Пожелаваме ти бъдещи творчески успехи!

Текст: Рени Стоянова - Заместник-директор по учебната дейност

  • Източник: СУ Васил Левски