Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Златен финалист на НС на СБНУ

Сряда, 06 Юни 2018 | Автор на статията:  Админ СМ

На финалния кръг от Националното състезание на СБНУ се явиха 34 ученици от І клас, 22 ученици от ІІ клас, 8 ученици от ІІІ клас и 19 ученици от ІV клас. От тях, получили максимален резултат на повече от 3 състезания, са: 23 от І клас, 15 от ІІ клас, 3 от ІІІ клас и 9 от ІV клас.

Единственият ученик със златен медал от СУ "В. Левски" - Русе е Светослав Божидаров Иванов от 3 "з" клас. Поздравления за нашия финалист! Пожелаваме му да покорява още много нови върхове!

Текст: Евин Ибишева

  • Източник: СУ Васил Левски