Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Покана за заседание - 29.08.2017 год.

ПОКАНА ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - РУСЕ 

До г-н Петър Колев Петев

До г-жа Силвия Георгиева Коева

До Цветелина Илиева Петкова – Христова

До г-н Емил Николаев Комитски

До г-жа Веселина Димитрова Митева

До г-жа Ина Антонова Георгиева

Членове  на Обществения съвет

 

            Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) (ПСУДОСДГУ) свиквам първото за учебната 2017/2018 година заседание на Обществения съвет на СУ „Васил Левски“ – Русе,  при следния дневен ред:

         Дневен ред:

  1. Приемане ежегодния отчет на директора за изпълнението на Стратегията за развитие на училището;
  2. Съгласуване на училищните учебни планове (учебните планове са публикувани на сайта на училището, моля да ги разгледате оттам!);
  3. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците за ІІ и VІ клас;
  4. Приемане допълнения към етичния кодекс на училищната общност;
  5. Разни

Заседанието ще се проведе на 29.08.2017 г. (вторник) от 18:00,  място:  кабинет на директора.

 

Съгласно чл. 21 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, моля в тридневен срок да потвърдите присъствието си на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

                                                           Митко Николаев

Русе                                                   Председател ОС на СУ „Васил Левски“ - Русе