Протокол от заседание на ОС, проведено на 10.07.2018 г.