Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Фрута в страната на пирамидите

http://fruta.us.to/

"Фрута в страната на пирамидите" е мултимедийно приложение, предназначено за ученици от І до ІV клас. То запознава потребителите със здравословно и нездравословно хранене, както и с последствията при неспазването им. Намира приложение в часовете по Човекът и природата и Час на класния ръководител. Създадено е от Валерия Апостолова и Габриела Атанасова, ученички от Х в клас и с научен ръководител г-жа Мария Спасова.

Проектът успешно защити ІІІ-то място на Областния кръг на олимпиадата по ИТ. Отлично се представи и на Ученическата секция на 42-та пролетна конференция на СМБ, както и на WEBLOZ`13.