Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Когато Русе беше Русчук

www.ruse.soulevski-ruse.org

Автори: Валерия Ангелова Апостолова и Габриела Валентинова Атанасова  от 9в клас

Научен ръководител: Мария Спасова Иванова – старши учител ИИТ

Проектът, представящ Русе от времето на Мидхат паша, завоюва трето място на Областния кръг на олимпиадата по ИТ в град Русе. Бе допуснат и участва в Националния кръг на олимпиадата, който се проведе в град Монтана през месец май 2012 година.

Достойно бе представен и оценен отлично на Ученическата секция на 41-та Пролетна конференция на СМБ, проведена в Боровец през април 2012 година.

„Когато Русе беше Русчук“ описва Русе по времето на Мидхат паша и запознава потребителите с нещата станали за първи път както в Русе, така и в България.