Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Полетът на летящия змей

http://kite.soulevski-ruse.org/

Автори: Иван Петков от VІІ д клас и Бурчин Халилова от VІІ б клас. Научен ръководител: Мария Спасова.Проектът завоюва 1 място на Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2013/2014 г.в категория Мултимедийни приложения.