Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

„Истината за бебетата”

bebeta.soulevski-ruse.org

Автори: Ивайло Пламенов Великов и Мартин Росенов Георгиев, 11г клас

Научен ръководител: Мария Спасова

Проектът завоюва 1 място на Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2010/2011г.в категория Мултимедийни приложения.

За проекта: Първоначално идеята за проекта дойде от следните причини:

Неудобството на голяма част от родителите да обяснят на децата си истината за бебетата;
Липсата на специализирани часове и организирани занимания по половото възпитание в учебните заведения;
Рисковото сърфиране в интернет и безкритичното приемане и копиране на определени модели на поведение от подрастващото поколение.

Самостоятелно разработихме дизайна и взехме решение за структурата на приложението.

Изпълнението на проекта осъществихме с помощта на деца от подготвителна група «Иглика» при ЦДГ «Иглика», гр. Русе с ръководител Людмила Атанасова, които нарисуваха картинките. Озвучаването реализирахме с помощта на Иван Мариянов Петков, ученик от ІVа клас в нашето училище.

За по-голямо удобство на ползвателите качихме приложението в интернет. То може да се види на адреса посочен по-горе.