Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

„Първа световна война”

www.worldwar1.webatu.com

Автори: Габриел Велизаров Кънев и Георги Венциславов Великов, 7в клас

Научен ръководител: Росица Лясковска

Проектът завоюва 2 място на Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2009/2010г.и участва в Националния кръг в гр. Варна

За проекта: Първоначално идеята за проекта дойде от факта, че темата за войната и използваните оръжия е изключително атрактивна за нас. В училище по история изучаваме Първата световна война, но информацията в учебника е недостатъчна, за да разберем причините довели света до това събитие, което променя хода на историята и оказва влияние върху бъдещите поколения и териториални деления. С помощта на учителите подбрахме точните материали, който да използваме. Самостоятелно разработихме дизайна и взехме решение за структурата на сайта.