Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

„Online графично портфолио”

www.m1n1malportfolio.hostei.com

Автор: Теодор Красимиров Христов, 9в клас

Научен ръководител: Росица Лясковска

Проектът завоюва 5 място на Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2009/2010г. и участва в Ученическата секция на пролетната конференция на СМБ в КК „Албена”, 5-8 април 2010г., където получи диплом за много добро представяне.

За проекта: Моето портфолио е създадено с учебна цел и представя собствени проекти на Photoshop. Имам удоволствието да покажа пред Вас интересни разработки, с които се надявам да Ви изненадам приятно. Надявам се да помогна и на всички потребители да разширят своите познания в света на съвременните технологии и софтуерни приложения. Постарал съм се да представя тази сложна и специализирана материя по един наистина достъпен и разбираем начин, именно за да бъде по-лесно и приятно пътешествието из необятния и безкрайно интересен свят на Интернет и компютърната графика с Photoshop.