Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

„Да спасим Земята”

www.saveearth.net84.net

Автор: Петър Станиславов Станчев, 6а клас

Научен ръководител: Росица Лясковска

Проектът завоюва 2 място на Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2010/2011г. и е допуснат до учaстие в Националния кръг на олимпиадата.

За проекта: Идеята за проекта дойде от нарастващата значимост на проблемите, свързани с опазване на околната среда и внушаване на разбирането за отговорността на всеки човек за спасението на планетата, която е нашия общ дом. Проектът е създаден под формата на уеб сайт. Целта е да предложи по-интересен и атрактивен метод за представяне на учебния материал по “Човекът и природата”.