Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

“En-school”

www.en-school.tk

Автори: Габриел Велизаров Кънев, 7в клас и Павел Йорданов Бойков, 5а клас

Научен ръководител: Росица Лясковска

Проектът завоюва 3 място на Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2010/2011г. и е допуснат до учaстие в Националния кръг на олимпиадата.

За проекта: Предлагаме на вашето внимание един логически и функционално завършен продукт - онлайн самоучител по английски език. Основната ни цел е да помогнем както на начинаещи, така и на по-напредналите потребители в изучаването на английски език. Идеята за създаване на този сайт дойде от факта, че в българското интернет пространство липсва достатъчно структурирана информация, която да бъде в помощ на ученика. Вложихме много усилия и време, за да подберем най-подходящите теми, упражнения, задачи и тестове, които да направят лесно изучаването на англиския език. Този сайт би могъл да се използва както за самоподготовка, така и в училище в часовете английски език СИП и ЗИП.