Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

“Анатомия”

www.anatomy.net76.net

Автори: Николай Галинов Ганчев и Стоил Стоилов Стоянов, 6а клас

Научен ръководител: Росица Лясковска

Проектът завоюва 4 място на Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2010/2011г. и е допуснат до учaстие в Националния кръг на олимпиадата.

За проекта: Проектът е създаден под формата на уеб сайт. Целта е да предложи по-интересен и атрактивен метод за представяне на учебния материал по биология. Първоначално идеята за проекта дойде от факта, че в училище изучаваме човешкото тяло, но информацията в учебника е недостатъчна, за да се разбере сложният механизъм на човешкото тяло.