Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

“Велики географски открития”

www.magelan.vacau.com

Автор: Александър Пламенов Петков, 5а клас

Научен ръководител: Росица Лясковска

Проектът участва в Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2010/2011г.

За проекта: Наблегнал съм на опростения и лесен за използване интерфейс. Главното меню се състои от секциите: Начало, Важни морски пътища, Велики мореплаватели, Ориентиране в природата, Тест. Тестът проверява знанията и служи за самопроверка. Той съдържа десет въпроса и е работен с JavaScript. Той може да бъде използван както от учителите, така и от учениците.