Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

„Тайните на дълбините”

www.deepblue.comlu.com

Автор: Даниела Пламенова Георгиева, 6б клас

Научен ръководител: Росица Лясковска

Проектът участва в Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2010/2011г.

За проекта: Сайтът е разработен с HTML и структуриран с помощта на таблици, като отделни елементи са обработвани с временна версия на Macromedia Dreamweaver. За дизайна и обработка на снимковия материал съм използавалa временна версия на Photoshop CS4.