Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

“Училище за JavaScript”

www.javascript-bg.hostoi.com

Автор: Николай Росенов Нанев, 10в клас

Научен ръководител: Росица Лясковска

Проектът участва в Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2010/2011г и в Национален Есенен турнир по информатика и информационни технологии в гр. Шумен, 2010г.

За проекта: Разработката е във формата на уеб сайт, за да бъде лесно достъпна и удобна за всички. Използвал съм HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, NetBeans IDE 6.9 и Photoshop CS4 (trial version). Приложението е разработено във вариант на български и английски език. Главното меню се състои от секциите „Начало”, „Уроци”, „Тестове”, „Примери”. Има допълнителни връзки към „Контакти” и „За автора” – разположени в долната част на сайта.