Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе
  • Име: Даниела Петкова
  • Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
  • Образование: висше - магистър
  • Специалност: Начална училищна педагогика
  • Завършена в: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
  • ПКС: III - ДПКУ Варна