• Име: Сюзан Ферхадова
  • Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  • Преподавани предмети: Английски език
  • Образование: висше - магистър
  • Специалност: Английска филология
  • Завършена в: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
  • ПКС: V - ДПКУ Варна