Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе
  • Име: Стоянка Тодорова
  • Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  • Преподавани предмети: БЕЛ
  • Образование: Висше
  • Специалност: Българска филология
  • Завършена в: ВТУ "Кирил и Методий" - гр. В. Търново
  • ПКС: ІІІ