Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Подготвителен клас, учебна 2018/2019 година

В СУ „Васил Левски”- гр. Русе се обучават и възпитават деца от предучилищна възраст 5-7 г. в подготвителен клас. Обучението се провежда в полудневна форма на организация - първа смяна- от 7:00 до 12:00 ч.

Хорариумът на задължителните форми на обучение е регламентиран, както следва: 2 задължително регламентирани организации и една задължително нерегламентирана за всеки ден от седмицата. Подготовката на децата е ориентирана към тяхното безболезнено и успешно адаптиране към предстоящото им преминаване в първи клас. Под форма на игра и забавления, децата усвояват необходимите им знания и умения, запознават се с живота и условията на труд в училищна среда, което им е от голяма полза за следващия училищен етап в живота им! На децата се предлага и засилено обучение по английски език и музика, в хода на регламентираното учебно време. Работи се усилено и върху изграждането на добра екологична култура, като за целта се провеждат множество екскурзии в близка и извънградска среда. Посещават се редовно театрални и музикални постановки за деца.

При нас децата Ви ще се чувстват щастливи, защитени, обичани, спокойни и можещи!