Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Прием в 5. клас - 2019/2020 г.

 

 

 

Наименование на предметите по избираема и факултативна подготовка, 2019/2020учебна година

Прием след завършен клас

Форма на обучение

Брой паралелки

Брой ученици

в паралелка

Балообразуващи предмети

1

2

3

4

5

6

БЕЛ — 1 час

Математика — 1 час

Английски език — 0,5 час

ФУЧ – Английски език – 0,5часа

ІV

дневна

7

182

М

БЕЛ

АЕ

БЕЛ — 1 час

Математика — 1 час

Информационни технологии — 0,5 час

ФУЧ - Информационни технологии — 0,5 часа

ІV

дневна

БЕЛ

М по 2

БЕЛ — 1 час

Математика — 1 час

Човекът и природата — 0,5 час

ФУЧ - Човекът и природата — 0,5 часа

ІV

дневна

БЕЛ

М

ЧП

 

 

Сборни групи ФУЧ – японски език – 2 часа, китайски език – 2 часа

 

Необходими документи за записване: кабинет № 39 - І етаж, източно крило, с работно време от 9.30 до 16.30 часа.

  1. Удостоверение за завършен ІV клас – оригинал и копие
  2. Здравни документи – само за учениците от други училища
  3. Заявление до директора на училището за приемане в V клас (по образец)
  4. Заявление за избираемите и факултативните часове (по образец)
  5. Акт за раждане – оригинал и копие

 

График на дейностите:

 

Вид дейност

Срок

1

Родителска среща с родителите на ІV клас

18.04.2019 год. – 18.00 ч.

2

Подаване на заявления от ученици от училището

13-17.05.2019 год.

3

Подаване на заявления от ученици от други училища

03-11.06.2019 год.

4

Разглеждане на заявленията и класиране на учениците

до 13.06.2019 год.

5

Обявяване на свободни места

14.06.2019 год.

6

Записване на ученици

17-21.06.2019 год.

7

Попълване на незаети места

25.06.2019 год.

8

Изнасяне на списъци с имената на учениците по класове и новите класни ръководители

26.06.2019 год.

9

Родителска среща

10.09.2019 г. от 18.30 ч.