Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Утвърден план - прием в 8. клас 2019/2020 г.

Утвърден план-прием в 8. клас на СУ "Васил Левски" за учебната 2019/2020 година може да видите ТУК

В СУ "Васил Левски" се приемат ученици след завършен седми клас, като всички кандидати се явяват на национално външно оценяване по математика и български език и литература. Класирането се извършва по бал, образуван от удвоената оценка от изпита по български език и литература и удвоената оценка от изпита по математика, като се прибавят и съответните балообразуващи оценки от удостоверението за завършен седми клас за профилите:

1. Природни науки с интензивно изуч. на японски език -26 ученици
Балообразуващи оценки - оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование

2. Обществени науки с интензивно изуч. на китайски език-26 ученици
Балообразуващи оценки – оценките по география и икономика и история и цивилизации от свидетелството за основно образование

3. Математически с интензивно изучаване на английски език- 26 ученици

Балообразуващи оценки- оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование

 


ИНФОРМАЦИЯ
за приемане на ученици в VIII клас в СУ "Васил Левски" за учебната 2019/2020 година

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след 7. клас ще се подават на следните интернет адреси: priem.mon.bg и 7klas.mon.bgСъщите ще бъдат активни от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.


1. Заповедта на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование за учебната 2019/2020 година можете да изтеглите от ТУК  ( график на дейностите)


2. График за работата на комисията за записване на приетите ученици:
- Първи етап:
12.07.2019 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая № 2 / стаята на педагогическия съветник/
15.07.2019 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая № 2 / стаята на педагогическия съветник/
16.07.2019 г. от 08:00 ч. до 16:30 ч. в стая № 2 / стаята на педагогическия съветник/

-Втори етап:
19.07.2019 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая № 2 / стаята на педагогическия съветник/
22.07.2019 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая № 2 / стаята на педагогическия съветник/

-Трети етап:
от 30 до 31.07.2019 г. от 08.00 ч до 16.30 ч. в стая № 2 / стаята на педагогическия съветник/