Национална програма "С грижа за всеки ученик"

През учебната 2012/2013 година СОУ ”Васил Левски” започва работа по два проекта по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” - Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” и Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.

Сформирана е една група по информационни технологии (с ръководител Мария Спасова - старши учител от ИИТ) и една група по математика (с ръководител Стефана Димитрова - старши учител по математика). Средствата за работа за двете групи са осигурени от МОМН.