СУ “Васил Левски” - Русе

Вече 155 години СУ "Васил Левски" издържа на посланията на Апостола.
Днес то е:
  • Второто по големина училище в България;
  • Второто в страната с изучаване на източни езици и култури;
  • С обучение, осъществено от високо квалифицирани и с богат опит преподаватели;
  • С ученици, поставили си високи амбиции в училище;
  • С модерна база, отговаряща на съвременните изисквания за обучение;
  • Място, лишено от лицемерие, злоба, завист и омраза, където вплитаме в едно знанията и забавлението;
  • Храм, в който всеки усъвършенства себе си и помага на околните;
  • Отворена врата към необятния и така желан свят на възрастните.