Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Агресията в училище

 

Агресията произхожда от латинската дума agressio, което означава нападам, пристъпвам, и е един от механизмите на психологическа защита на индивида. Тя е социално обусловено качество на личността и поведението, което се характеризира с използването на сила с цел да се нанесат вреди на хора или повреди на предмети.