Дейности на ученическия парламент

 Дейности:

- Организиране Деня на самоуправлението
- Събиране съчинения и стихотворения на учениците и публикуването им в сайта на училището
- Допитвания за проблемите на училището и учениците
- Организиране на спортни срещи по футбол и волейбол между класовете
- Организиране на декади между класовете
- Организиране ден на таланта
- Празник на победителя – Най-добър клас; най-добър учител
- Други