Покана за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел

08 Април 2013 Автор на статията: 
Оценете
(0 гласа)

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Съвет на Настоятелите на сдружение с нестопанска цел -Училищно настоятелство при СОУ “Васил Левски” гр.Русе свиква Общо събрание на 29 април 2013г. в 18,00ч., в аулата на СОУ “Васил Левски” – гр. Русе, ул. „ Гео Милев № 1

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове.
2. Отчет за дейността на Сдружението за 2012г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2012 г.
4. Приемане програма за дейността на Сдружението за 2012г.
5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2013г.
6. Организационни въпроси.

При липса на кворум, на основание чл.27от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същият ден в 19,00ч. на същото място и при същият дневен ред.

Посочените в дневния ред документи са обявени на първия етаж в сградата на СОУ „ Васил Левски” – Русе.

Прочетена 1382 пъти Последно променена в Понеделник, 13 Май 2013 11:51