Редовни заседания всяка първа сряда от месеца от 18.00

Управителният съвет на УН към СОУ "В. Левски" - Русе провежда редовни заседания всяка първа сряда от месеца от 18.00 часа в кабинета на педагогическите съветници и психолози. Извънредно заседание - на 14 октомври 2010 година. Поканваме учители, родители и ученици, които имат въпроси или мнения, свързани със съвместната работа на настоятелството и училището

Председател на УС: Николай Борисов