Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА И ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В НЕГО